FIND YOUR SONG BOOK
CLICK HERE FOR ADVANCED SEARCH

You are here » Nepali Song Chord » Sudip Giri » Timi aaja bholi

Timi aaja bholi

Singer : Sudip Giri
Musician : Same
Lyricist : Not Available
Provided by : Mr. Saujan
D              Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em             Bm         D
kina boldinau maya laudinau
D              Bm
timi aja bholi kina hasdinau
Em             Bm         D
kina hasdinau preeti satdinau
 Em
[[bhanna kina tadpauchau
Em
dhuru dhuru ruwaunchau]]*2
D              Bm
tarkiyera timi kina bhagi hidchau
Em                 Bm         D
kina bhagi hidchau malai satauchau
D              Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em             Bm         D
kina boldinau maya laudinau


  D                 Bm
[[sahara mero timinai hau sahayatri banchu bhanthau
Em                      D
saayad aba birsi sakyau ki
D                   Bm
sapana ko mahal bhitra timi nai thau rajkumari
Em                      D
mero maya berthai bhayo ki]]*2
Em                      Em
[bhanna kina tarsauchau betha haru baljauchau]*2
D               Bm
jharkiyera timi kina duniya hasaunchau
Em                    Bm         D
kina duniya hasaunchau malai ruwanchau
D              Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em             Bm         D
kina boldinau maya laudinau


Em                 Em  
bhanna kina tadpauchau dhuru dhuru ruwaunchau
Em                 Em  
bhanna kina tarsauchau betha haru baljauchau
D              Bm
tarkiyera timi kina bhagi hidchau
Em                 Bm         D
kina bhagi hidchau malai satauchau
D              Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em             Bm         D
kina boldinau maya laudinau
D              Bm
timi aja bholi kina hasdinau
Em             Bm         D
kina hasdinau preeti satdinau
D              Bm
timi aja bholi kina boldinau
Em             Bm         D
kina boldinau maya laudinau
POST YOUR COMMENTS

OTHER SONGS FROM SUDIP GIRI
C Tutnu thiyo tutyo mutu Added on 18th May 2005 10698 hits
C Timi aaja bholi Added on 8th May 2005 11379 hits
NepaloPedia Advertise
NSC APP